CAST Riho Makino,Kataru Toimoto  STAFF Producer:Fumi Yoshimoto,Director:Ichiro Takita,Camera:Natsuki Shimada,Ichiro Takita,Earial Photographer:Ichiro takita Directed by ETAJIMA TOURISM ASSOCIATION Aug/2019